Barn og far lærer om LifeBoard

Alle kan drukne.
Ingen burde.

Det er meget simpelt: I LifeBoard ApS har vi en vision om at skabe verdens sikreste badestrande.

Vores mål er at reducere antallet af drukneulykker ved LifeBoard opsætninger med 50 %. Vi anerkender civiles indsats i drukneforebyggelse og bidrager med uddannelse og udstyr, der øger sikkerheden på stranden. LifeBoard ønsker at være ledende inden for research, udvikling og implementering af offentligt redningsudstyr.

Vores mission er at lave det bedste redningsudstyr til civile redningsaktioner. Når sekunder kan være forskellen mellem liv og død, er kun det bedste godt nok.

Foto af WaterSmart begivenhed

Værdier & Mål

Hos Team LifeBoard står vi aldrig stille. Verden er i konstant udvikling, og derfor optimerer og videreudvikler vi konstant på både vores produkter og arbejdsprocesser . Vi ønsker at skabe sikre badestrande uden at efterlade et negativt aftryk, og derfor arbejder vi aktivt med følgende Sustainable Development Goals.

Sundhed og trivsel

Verdens mål 3

Problem

Hvert år mister mere end 30.000 mennesker i Europa livet til drukning. Blot i Danmark har vi estimeret, at 16.000 personer oplever nær-drukning hvert år. Men det behøver ikke at være sådan, og det kan vi ændre sammen!

Drukneulykker kan standses ved at give opdrift til den nødstedte, og det skal ske hurtigt, da drukning kan ske på under et minut. Civile strandgæsters tidlige indsats kan redde drukneofre fra varige mén og fatal drukning. Dog sker det ofte, at redningsudstyr hverken er tilgængeligt eller attraktivt, hvilket kan lede til risikofyldte redningsaktioner.

Hvad gør vi?

LifeBoard har som mål at reducere drukning ved at øge sikkerhed, uddannelsesniveau, succesrate og anvendelse af redningsudstyr for civile redningsaktioner. På den måde kan drukneulykker standes, inden de har vedvarende eller fatale konsekvenser for både familier og samfundet.

Konkret har vi udviklet det mest optimale redningsudstyr til civile på markedet. Herudover samarbejder vi med lokale foreninger, skoler og universiteter for dels at skabe mere viden på området og dels for at uddanne børn og unge i vandsikkerhed. På denne måde sørger vi både for at tilføre data og evidens til området og bruger dette aktivt til at lære særligt børn og unge, hvordan de kan og skal agere sikkert i åbent vand.

Ansvarlig produktion og forbrug

Verdens mål 12

Problem

Øget produktion, forarbejdelse af materialer og transport kan skabe unødig stor udledning, hvis ikke dette gøres med omtanke.

Hvad gør vi?

LifeBoard er designet, udviklet og produceret lokalt i Danmark. Dermed har vi ingen unødig transport og desuden fuldt overblik over, hvordan produktet kommer fra støbeform til vandkant.

Vi arbejder løbende på at reducere materialeforbrug og på at indtænke genanvendelsesmuligheder ind i vores praksis uden at gå på kompromis med sikkerhed og produktlevetid.

GPS-sporing reducerer hærværk og gør det muligt at fremsøge bortkommet udstyr. Det betyder, at mens andet redningsudstyr bliver stjålet eller forsvinder fra stranden, kan vores udstyr altid spores og findes igen, hvorfor det ikke er nødvendigt at erstatte det med nyt udstyr.

Desuden er alle løsdele let udskiftelige, så produktlevetiden kan maksimeres.

Livet i havet

Verdens mål 14

Problem

Der hersker ingen tvivl om, at der er en stor affalds- og plastikudfordring i havet. Det giver stranden også et meget tydeligt indblik i med det affald, der skyller op i strandkanten. Der er heldigvis et stort fokus på at løse udfordringen fra både private borgere og det offentlige, og vi i LifeBoard vil naturligvis gerne medvirke til, at både hav- og strand bliver renere.

Hvad gør vi?

Vi arbejder derfor aktivt for at udvikle og demonstrere, hvordan genanvendt plast fra bl.a. fiskenet kan erstatte dele af den plastik, vi bruger i vores LifeBoards. At genbruge plast i et sikkerhedsprodukt er langt fra en nem opgave, da vi er nødsaget til at stille høje kvalitetskrav til vores produkt. For hvert kilo ny-plast vi kan erstatte i LifeBoard udledes der ca. 82 % mindre CO2. Vi håber at medvirke til, at færre fiskenet og dermed mindre affald ender i havet ved at skabe økonomisk incitament til at genanvende plasten. Samtidig vil vi være med til at flytte grænserne for anvendelsen af genbrugsplast og inspirere de borgere, der gør en indsats for at holde deres lokale strand ren.

Illustration af LifeBoards livscyklus

En strand med LifeBoard® er en sikrere strand

Læs om Lifeboard