Oftest stillede spørgsmål

Vores mission er at lave det bedste redningsudstyr til civile redningsaktioner. Når sekunder kan skille mellem liv og død, er kun det bedste godt nok.

Fremhævede spørgsmål og svar

Få svar på spørgsmål om alle LifeBoard produkter og brugen af dem. Lær også om vores dedikerede serviceplan og salgsbetingelser.

Er LifeBoard sikkert at bruge?

LifeBoard er designet med særlig omtanke for at give livskritisk opdrift til både redder og nødstedte. Derfor har vi designet LifeBoardet med:

1. En sikkerhedsstrop, der sørger for, at udstyret ikke mistes undervejs i redningsaktionen

2. Ni håndtag, der skaber stabilisering af flere nødstedte

3. En skumfyldt kerne, der sikrer opdrift, selv ved eventuel skade på plastskallen

Førende research på området fastslår, at 97 % af alle fatale drukneulykker sker i forbindelse med redningsforsøg uden brug af flydemiddel. Herunder anerkendes flydemiddel som kritisk element for at øge både redder og nødstedtes sikkerhed.

Derfor er det yderst vigtigt, at man som civil redder tager et flydemiddel med. Hvor andet flydemiddel måske giver opdrift til 1-2 personer, har vi designet LifeBoard med opdrift op til seks personer. Derfor mener vi, at LifeBoard er det bedste bud på et redningsudstyr med høj flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard simpelt at bruge?

LifeBoard er udviklet ud fra visionen om, at vores redningsudstyr skal kunne anvendes af alle. LifeBoard er derfor designet til og testet af mere end 200 civile brugere med forskellige vandfærdigheder, køn, alder og baggrund. Vi har indsamlet data fra vores tests og løbende optimeret og justeret udstyret, så flest mulige mennesker har gode forudsætninger for at anvende udstyret. Det betyder ikke, at alle kan, og at alle skal foretage en civil redning. Det betyder, at hvis du føler dig i stand til at bremse ulykken, har vi gjort alt, hvad vi kan for at give dig de bedste forudsætninger for at gøre netop det.

Det er nemlig aldrig simpelt at skulle foretage en redning, men vi mener, at LifeBoard er det mest simple og sikre bud på redningsudstyr til civile.

Hvem kan bruge LifeBoard?

Livredning er ikke for alle. I LifeBoard bruger vi derfor også en del af vores tid og ressourcer på forebyggende indsatser. Hvis mennesker lærer, hvordan de gebærder sig i åbent vand, vil færre og færre ende i tragiske druknesituationer.

Når det er sagt, er det en kendsgerning, at mennesker går i vandet for at redde hinanden. Vi opfordrer kraftigt til, at man laver en vurdering af situationen, inden man går i vandet, men forstår også, at en far ikke venter inde på land, mens hans datter er ved at drukne. Derfor er LifeBoard designet til alle, der finder det nødvendigt at udføre en civil livredning.

Man skal altid alarmere 1-1-2 før et redningsforsøg, og man skal undgå at gå ud i vandforhold, man ikke er tryg ved at svømme i. Hvis man går ud, skal man altid medbringe redningsudstyr.

Hvis man medbringer et redningsudstyr, såsom et LifeBoard, øges både redderens og nødstedtes opdrift. Nødstedte vil ofte være i en tilstand af panik eller chok, og derfor vil vedkommende have en tendens til at gribe fat i redderen. Hvis redderen ikke har et flydemiddel med sig, kan det i ulykkelige tilfælde resultere i en ikke-intenderet drukning af redderen. Derfor er det altså livsnødvendigt, at redderen medbringer et flydemiddel til civil livredning.

PRO LifeBoard

LifeBoard Pro er udviklet i samarbejde med Roskilde Brandvæsen. Grundprincipperne er de samme som bag det almindelige LifeBoard, men redningsudstyret er justeret til den professionelle livredder.

Er Pro LifeBoard i brug?

Ja, Pro LifeBoard bliver anvendt af professionelle reddere både i Danmark, Finland og i Tyskland og er allerede blevet anvendt ved flere livreddende aktioner.

Hvad er PRO LifeBoard?

PRO LifeBoard er udviklet i samarbejde med Roskilde Brandvæsen. Det er altså vores grunddesign, der er blevet forstærket med erfaringer fra professionelle livreddere, så PRO LifeBoard kan understøtte professionelt mandskab i at redde liv.

LifeBoard

I denne kategori finder du svar på ofte stillede spørgsmål omkring LifeBoard. Om brugen, sikkerheden og meget andet.

Er LifeBoard pengene værd?

I Danmark sker der i gennemsnit en fatal drukneulykke hver 5. dag. Dette er uden tvivl et ubærligt tab for pårørende, hvilket vores opmærksomhed først og fremmest er rettet mod. Ingen bær miste en kær i en drukneulykke.

Dertil er der i et samfundsmæssigt perspektiv også et massivt økonomisk tab forbundet med en drukneulykke. Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed anslår, at det koster samfundet cirka 30 millioner kroner for hvert eneste dødsfald forårsaget af en drukneulykke.

Hvor der er vand, er der risiko for drukneulykker, og selv umiddelbart ufarligt vand kan med uopmærksomhed føre til ulykker. Med LifeBoard bliver der gjort en konkret og synlig indsats forsikkerheden, som er tilgængeligt hele døgnet. I LifeBoard er det vores mål at skabe verdens sikreste badestrande.

Er det nemt at holde balancen og padle på et LifeBoard?

Vores redningsudstyr er designet bredt, så det er mere stabilt at ligge på. Det skridsikre gummiunderlag indikerer, hvor man skal ligge.

Gode svømmere og surfere finder hurtigt balancen midt på boardet, placerer snuden af boardet i vandoverfladen og padler med arme og ben. Mindre erfarne svømmere bruger lidt tid på at finde balancen i roligt vand. Er balancen udfordret, kan man holde fast i et håndtag og bruge benene til at balancere og give fremdrift.

I bølger er alt redningsudstyr svært at bruge. Derfor opfordrer vi også folk til at tage vand- og vindforhold alvorligt. Hvis man vælger at forsøge en redning i bølger, kan man trække boardet bag sig, til man er igennem brændingen.

Fælles for erfarne og uerfarne reddere er, at svømmehastigheden øges og udmattelsen mindskes sammenlignet med svømning med en redningskrans. Det viser et studie fra 2023 foretaget af en gruppe studerende på Aalborg Universitet. Rapporten findes under fanebladet Information -> Brochurer.

Kan LifeBoard bruges i bølger?

LifeBoard giver livskritiskopdrift uanset vandforhold. Udstyret er dog særligt effektivt og hurtigt i fladt vand eller mindre bølger, som tillader, at man ligger på boardet og padler. I større bølger opfordrer vi til, at man gransker sine evner grundigt, før man går i vandet, og at man trækker boardet bag sig, indtil man er igennem brændingen og kan ligge stabilt på boardet.

En erfaren surfer eller svømmer vil have bedre forudsætninger og succes med at navigere, padle- eller dykke igennembølgerne. En uerfaren svømmer vil – uanset udstyr – blive udfordret med at nå frem til en nødstedt i store bølger. Et LifeBoard giver dog muligheden for, at en udmattet redder kan lægge sig op på boardet og tage et hvil under redningsforsøget. På den måde mindskes risikoen for at eskalere ulykken, da et mislykket redningsforsøg i bølger ofte blot vil betyde, at en træt redder bliver skyllet ind til land af bølgerne.

Kan redningsudstyr eskalere badeulykker?

Det er der intet, der tyder på.

Vi har adspurgt badegæster på strande uden redningsudstyr, på strande med redningskrans og på strande med LifeBoards om, hvad de ville gøre, hvis de så en drukneulykke 100 meter fra land. Samlet set svarede 80 % af de adspurgte, at de vil alarmere andre badegæster eller 1-1-2 som det første. Ca. 60 % af badegæsterne svarer, at de ville foretage et redningsforsøg i vandet, uanset om der er en redningskrans, et LifeBoard eller intet udstyr tilgængeligt på stranden. Vores undersøgelser peger altså ikke på, at redningsudstyr kan få strandgæster til at føle sig uhensigtsmæssigt presset til at foretage et redningsforsøg.

Kan LifeBoard bruges i havne eller fra båd?

Vores mission er, at der altid skal være det mest optimale redningsudstyr tilgængeligt. Det betyder, at LifeBoards bør være tilgængelige ved strande, hvor man kan gå direkte ud i vandet eller ved havnebade og andre områder, hvor der er aktiviteter på vandet, og hvor andet redningsudstyr ikke kan nå den nødstedte. Ved havne eller fra både anbefaler vi derfor ikke at bruge LifeBoards, da der oftest her er tale om fald- eller ’mandover bord’-ulykker. Her vil det derfor give bedst mening at kaste en redningskrans ud til den nødstedte, da nødstedte oftest vil være i kasteafstand af redderen.

Hvornår skal jeg vælge et LifeBoard frem for en redningskrans?

LifeBoard er designet til områder med badegæster eller rekreative aktiviteter på vand, fx badestrande og søer. I disse områder er faldulykker i vand mindre hyppige, og redningskransens rækkevidde med kast på ca. 5-10 meter vil ofte være utilstrækkeligt, da mange badeaktiviteter foregår længere fra land.

Kigger vi på vores spørgeskemaundersøgelse viste denne, at der er stor forskel på, hvorvidt de adspurgte ville anvende det pågældende redningsudstyr eller andet opdriftsmiddel. Af de adspurgte, der ville gå i vandet for at foretage en redning uanset hvad, ville 4/10 bruge opdrift under en redning på strande med redningskrans mod 8/10 på strande med LifeBoard. Det betyder, at der med strande med LifeBoard er større sandsynlighed for, at civile reddere går i vandet med flydemiddel og dermed mindre risko for højrisikoredninger.

Hvis du er i tvivl om dit valg, er du velkommen til at kontakte os for uforpligtende rådgivning.

Er det ikke farligt at forsøge en svømmende redning?

Der vil altid være en risiko ved at opholde sig i vand, men med redningsudstyr til opdrift reduceres risikoen. Som redder er grundreglen altid, at man skal huske at medbringe et flydemiddel, og her er LifeBoard et af de bedste bud, da LifeBoards flydeevne er markant højere end andet redningsudstyr på markedet.

Grundregel: alarmér 1-1-2, gå kun ud hvis du er tryg ved vandforhold og medbring altid flydemiddel

Serviceaftale

I denne kategori finder du svar på, hvad LifeBoards serviceaftale inkluderer.

Hvad inkluderer serviceaftalen?

LifeBoards serviceaftale inkluderer bl.a.: 

1. LifeBoard-trackeren samt monitorering

2. Udskiftning af løsdele

3. Rådgivning og vejledning

4. Årligt status-møde

Kan LifeBoard Tracker monitoreres?

Som en del af serviceaftalen monitorerer vi jeres LifeBoards og notificerer jer, hvis der er aktivitet ved LifeBoardet. I tilfælde af at I opdager, at LifeBoardet ikke er på sin plads, kan vi også undersøge for jer, hvor det evt. skulle være blevet af.

Kræver GPS'en vedligeholdelse?

LifeBoard Trackeren er et vedligeholdelsesfrit system, der ikke kræver opladning. Hvis trackeren på sigt skal udskiftes, er dette inkluderet i serviceaftalen.

Bliver LifeBoard stjålet eller misbrugt?

Offentligheden respekterer LifeBoard som redningsudstyr! Tyveri og hærværk er en hyppig bekymring, og vi har i flere sæsoner ikke oplevet hærværk eller tyveri. Vi tillægger GPS-sporing en stor afskrækkende effekt, da vi hos LifeBoard kan monitorere og opspore alt udstyr.

Is-kit

I denne kategori finder du konkrete beskrivelser af, hvordan du anvender is-kittet til civil redning året rundt.

Hvordan bruges is-kit på isen?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit på isen.
Husk at redningsforsøg på is indebærer en risiko for at redderen kan gå igennem isen, og derfor bør overlades til professionelle hvis muligt. Forsøg først redning fra land for at undgå færdsel på usikker is.

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is.  
 1. Giv is-kittet med de 100 m sikkerhedsline til en hjælper på land
 1. Tag sikkerhedstroppen på og ved at skub LifeBoard foran dig for at fordele vægten  
 1. Stop minimum 10 m fra nødstedt og skub LifeBoard over isen til den nødstedte
 1. Når nødstedte er på LifeBoard, kan redder og hjælper trække personen op med sikkerhedslinen. Hold afstand mellem redder og nødstedt indtil der er sikkert underlag.
Hvordan bruger man is-kit fra land?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit fra land:

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is
 1. Nedtag LifeBoard og afmontér is-kit.
 1. Tag sikkerhedsstroppen på og fastgør sikkerhedslinen på bredden.
 1. Bliv på bredden, placer LifeBoard fladt på isen og skub det ud til den nødstedte.  
 1. Rammer du forbi kan du forsøge at trække linen ind til den nødstedte eller prøve igen.  
 1. Når nødstedte har fået fat på LifeBoard kan redderen trække personen ind til land med sikkerhedslinen

Salg og levering

I denne kategori finder du information om pris og leveringstid på LifeBoards produkter.

Kan udstyret leveres uden for Danmark?

Redningsudstyret kan leveres over hele verden mod betaling af leveringsomkostninger.

Hvad er leveringstiden på et LifeBoard?

Normal leveringstid er 2-4 uger. Hvis du skal bruge LifeBoard hurtigere, så kontakt os endelig. Vi vil gerne undersøge din konkrete situation, og om udstyret kan nå dig endnu hurtigere.

Hvad koster LifeBoard?

Vores redningsudstyr og den tilhørende servicepakke er under konstant udvikling. Vores ambition er at lave et produkt til priser, der er konkurrencedygtige over for de nuværende kystlivredningsstationer. Du kan altid få gældende priser ved at kontakte os her.

Watersmart

I denne kategori finder du svar på, hvordan LifeBoard kan hjælpe med uddannelsesaktiviteter på din strand.

Hvad er LifeBoard WaterSmart?

I LifeBoard har vi dels udviklet redningsudstyr til civile, så vi kan forhindre drukneulykker lige nu. Men vi er lige så investerede i det forebyggende arbejde. Derfor samarbejder vi med skoler, foreninger og universiteter for at skabe mere og bedre viden på området.

Vi kommer derfor også ud og afholder aktiviteter på strande sommeren over, hvor vi lærer børn og unge om vandsikkerhed gennem leg og sjove aktiviteter. Vores vision med WaterSmart er, at børn og unge gennem leg lærer at håndtere åbent vand. På den måde kan vi måske stoppe en ulykke, inden det går galt.

Hvem kan bruge LifeBoard?

Livredning er ikke for alle. I LifeBoard bruger vi derfor også en del af vores tid og ressourcer på forebyggende indsatser. Hvis mennesker lærer, hvordan de gebærder sig i åbent vand, vil færre og færre ende i tragiske druknesituationer.

Når det er sagt, er det en kendsgerning, at mennesker går i vandet for at redde hinanden. Vi opfordrer kraftigt til, at man laver en vurdering af situationen, inden man går i vandet, men forstår også, at en far ikke venter inde på land, mens hans datter er ved at drukne. Derfor er LifeBoard designet til alle, der finder det nødvendigt at udføre en civil livredning.

Man skal altid alarmere 1-1-2 før et redningsforsøg, og man skal undgå at gå ud i vandforhold, man ikke er tryg ved at svømme i. Hvis man går ud, skal man altid medbringe redningsudstyr.

Hvis man medbringer et redningsudstyr, såsom et LifeBoard, øges både redderens og nødstedtes opdrift. Nødstedte vil ofte være i en tilstand af panik eller chok, og derfor vil vedkommende have en tendens til at gribe fat i redderen. Hvis redderen ikke har et flydemiddel med sig, kan det i ulykkelige tilfælde resultere i en ikke-intenderet drukning af redderen. Derfor er det altså livsnødvendigt, at redderen medbringer et flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard sikkert at bruge?

LifeBoard er designet med særlig omtanke for at give livskritisk opdrift til både redder og nødstedte. Derfor har vi designet LifeBoardet med:

1. En sikkerhedsstrop, der sørger for, at udstyret ikke mistes undervejs i redningsaktionen

2. Ni håndtag, der skaber stabilisering af flere nødstedte

3. En skumfyldt kerne, der sikrer opdrift, selv ved eventuel skade på plastskallen

Førende research på området fastslår, at 97 % af alle fatale drukneulykker sker i forbindelse med redningsforsøg uden brug af flydemiddel. Herunder anerkendes flydemiddel som kritisk element for at øge både redder og nødstedtes sikkerhed.

Derfor er det yderst vigtigt, at man som civil redder tager et flydemiddel med. Hvor andet flydemiddel måske giver opdrift til 1-2 personer, har vi designet LifeBoard med opdrift op til seks personer. Derfor mener vi, at LifeBoard er det bedste bud på et redningsudstyr med høj flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard simpelt at bruge?

LifeBoard er udviklet ud fra visionen om, at vores redningsudstyr skal kunne anvendes af alle. LifeBoard er derfor designet til og testet af mere end 200 civile brugere med forskellige vandfærdigheder, køn, alder og baggrund. Vi har indsamlet data fra vores tests og løbende optimeret og justeret udstyret, så flest mulige mennesker har gode forudsætninger for at anvende udstyret. Det betyder ikke, at alle kan, og at alle skal foretage en civil redning. Det betyder, at hvis du føler dig i stand til at bremse ulykken, har vi gjort alt, hvad vi kan for at give dig de bedste forudsætninger for at gøre netop det.

Det er nemlig aldrig simpelt at skulle foretage en redning, men vi mener, at LifeBoard er det mest simple og sikre bud på redningsudstyr til civile.

Generelt

Få svar på spørgsmål om alle LifeBoard produkter og brugen af dem

Hvordan bruges is-kit på isen?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit på isen.
Husk at redningsforsøg på is indebærer en risiko for at redderen kan gå igennem isen, og derfor bør overlades til professionelle hvis muligt. Forsøg først redning fra land for at undgå færdsel på usikker is.

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is.  
 1. Giv is-kittet med de 100 m sikkerhedsline til en hjælper på land
 1. Tag sikkerhedstroppen på og ved at skub LifeBoard foran dig for at fordele vægten  
 1. Stop minimum 10 m fra nødstedt og skub LifeBoard over isen til den nødstedte
 1. Når nødstedte er på LifeBoard, kan redder og hjælper trække personen op med sikkerhedslinen. Hold afstand mellem redder og nødstedt indtil der er sikkert underlag.
Er Pro LifeBoard i brug?

Ja, Pro LifeBoard bliver anvendt af professionelle reddere både i Danmark, Finland og i Tyskland og er allerede blevet anvendt ved flere livreddende aktioner.

Hvad inkluderer serviceaftalen?

LifeBoards serviceaftale inkluderer bl.a.: 

1. LifeBoard-trackeren samt monitorering

2. Udskiftning af løsdele

3. Rådgivning og vejledning

4. Årligt status-møde

Hvad er LifeBoard WaterSmart?

I LifeBoard har vi dels udviklet redningsudstyr til civile, så vi kan forhindre drukneulykker lige nu. Men vi er lige så investerede i det forebyggende arbejde. Derfor samarbejder vi med skoler, foreninger og universiteter for at skabe mere og bedre viden på området.

Vi kommer derfor også ud og afholder aktiviteter på strande sommeren over, hvor vi lærer børn og unge om vandsikkerhed gennem leg og sjove aktiviteter. Vores vision med WaterSmart er, at børn og unge gennem leg lærer at håndtere åbent vand. På den måde kan vi måske stoppe en ulykke, inden det går galt.

Kan udstyret leveres uden for Danmark?

Redningsudstyret kan leveres over hele verden mod betaling af leveringsomkostninger.

Kan LifeBoard Tracker monitoreres?

Som en del af serviceaftalen monitorerer vi jeres LifeBoards og notificerer jer, hvis der er aktivitet ved LifeBoardet. I tilfælde af at I opdager, at LifeBoardet ikke er på sin plads, kan vi også undersøge for jer, hvor det evt. skulle være blevet af.

Kræver GPS'en vedligeholdelse?

LifeBoard Trackeren er et vedligeholdelsesfrit system, der ikke kræver opladning. Hvis trackeren på sigt skal udskiftes, er dette inkluderet i serviceaftalen.

Hvad er PRO LifeBoard?

PRO LifeBoard er udviklet i samarbejde med Roskilde Brandvæsen. Det er altså vores grunddesign, der er blevet forstærket med erfaringer fra professionelle livreddere, så PRO LifeBoard kan understøtte professionelt mandskab i at redde liv.

Hvordan bruger man is-kit fra land?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit fra land:

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is
 1. Nedtag LifeBoard og afmontér is-kit.
 1. Tag sikkerhedsstroppen på og fastgør sikkerhedslinen på bredden.
 1. Bliv på bredden, placer LifeBoard fladt på isen og skub det ud til den nødstedte.  
 1. Rammer du forbi kan du forsøge at trække linen ind til den nødstedte eller prøve igen.  
 1. Når nødstedte har fået fat på LifeBoard kan redderen trække personen ind til land med sikkerhedslinen
Hvad er leveringstiden på et LifeBoard?

Normal leveringstid er 2-4 uger. Hvis du skal bruge LifeBoard hurtigere, så kontakt os endelig. Vi vil gerne undersøge din konkrete situation, og om udstyret kan nå dig endnu hurtigere.

Er LifeBoard pengene værd?

I Danmark sker der i gennemsnit en fatal drukneulykke hver 5. dag. Dette er uden tvivl et ubærligt tab for pårørende, hvilket vores opmærksomhed først og fremmest er rettet mod. Ingen bær miste en kær i en drukneulykke.

Dertil er der i et samfundsmæssigt perspektiv også et massivt økonomisk tab forbundet med en drukneulykke. Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed anslår, at det koster samfundet cirka 30 millioner kroner for hvert eneste dødsfald forårsaget af en drukneulykke.

Hvor der er vand, er der risiko for drukneulykker, og selv umiddelbart ufarligt vand kan med uopmærksomhed føre til ulykker. Med LifeBoard bliver der gjort en konkret og synlig indsats forsikkerheden, som er tilgængeligt hele døgnet. I LifeBoard er det vores mål at skabe verdens sikreste badestrande.

Hvem kan bruge LifeBoard?

Livredning er ikke for alle. I LifeBoard bruger vi derfor også en del af vores tid og ressourcer på forebyggende indsatser. Hvis mennesker lærer, hvordan de gebærder sig i åbent vand, vil færre og færre ende i tragiske druknesituationer.

Når det er sagt, er det en kendsgerning, at mennesker går i vandet for at redde hinanden. Vi opfordrer kraftigt til, at man laver en vurdering af situationen, inden man går i vandet, men forstår også, at en far ikke venter inde på land, mens hans datter er ved at drukne. Derfor er LifeBoard designet til alle, der finder det nødvendigt at udføre en civil livredning.

Man skal altid alarmere 1-1-2 før et redningsforsøg, og man skal undgå at gå ud i vandforhold, man ikke er tryg ved at svømme i. Hvis man går ud, skal man altid medbringe redningsudstyr.

Hvis man medbringer et redningsudstyr, såsom et LifeBoard, øges både redderens og nødstedtes opdrift. Nødstedte vil ofte være i en tilstand af panik eller chok, og derfor vil vedkommende have en tendens til at gribe fat i redderen. Hvis redderen ikke har et flydemiddel med sig, kan det i ulykkelige tilfælde resultere i en ikke-intenderet drukning af redderen. Derfor er det altså livsnødvendigt, at redderen medbringer et flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard sikkert at bruge?

LifeBoard er designet med særlig omtanke for at give livskritisk opdrift til både redder og nødstedte. Derfor har vi designet LifeBoardet med:

1. En sikkerhedsstrop, der sørger for, at udstyret ikke mistes undervejs i redningsaktionen

2. Ni håndtag, der skaber stabilisering af flere nødstedte

3. En skumfyldt kerne, der sikrer opdrift, selv ved eventuel skade på plastskallen

Førende research på området fastslår, at 97 % af alle fatale drukneulykker sker i forbindelse med redningsforsøg uden brug af flydemiddel. Herunder anerkendes flydemiddel som kritisk element for at øge både redder og nødstedtes sikkerhed.

Derfor er det yderst vigtigt, at man som civil redder tager et flydemiddel med. Hvor andet flydemiddel måske giver opdrift til 1-2 personer, har vi designet LifeBoard med opdrift op til seks personer. Derfor mener vi, at LifeBoard er det bedste bud på et redningsudstyr med høj flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard simpelt at bruge?

LifeBoard er udviklet ud fra visionen om, at vores redningsudstyr skal kunne anvendes af alle. LifeBoard er derfor designet til og testet af mere end 200 civile brugere med forskellige vandfærdigheder, køn, alder og baggrund. Vi har indsamlet data fra vores tests og løbende optimeret og justeret udstyret, så flest mulige mennesker har gode forudsætninger for at anvende udstyret. Det betyder ikke, at alle kan, og at alle skal foretage en civil redning. Det betyder, at hvis du føler dig i stand til at bremse ulykken, har vi gjort alt, hvad vi kan for at give dig de bedste forudsætninger for at gøre netop det.

Det er nemlig aldrig simpelt at skulle foretage en redning, men vi mener, at LifeBoard er det mest simple og sikre bud på redningsudstyr til civile.

Er det nemt at holde balancen og padle på et LifeBoard?

Vores redningsudstyr er designet bredt, så det er mere stabilt at ligge på. Det skridsikre gummiunderlag indikerer, hvor man skal ligge.

Gode svømmere og surfere finder hurtigt balancen midt på boardet, placerer snuden af boardet i vandoverfladen og padler med arme og ben. Mindre erfarne svømmere bruger lidt tid på at finde balancen i roligt vand. Er balancen udfordret, kan man holde fast i et håndtag og bruge benene til at balancere og give fremdrift.

I bølger er alt redningsudstyr svært at bruge. Derfor opfordrer vi også folk til at tage vand- og vindforhold alvorligt. Hvis man vælger at forsøge en redning i bølger, kan man trække boardet bag sig, til man er igennem brændingen.

Fælles for erfarne og uerfarne reddere er, at svømmehastigheden øges og udmattelsen mindskes sammenlignet med svømning med en redningskrans. Det viser et studie fra 2023 foretaget af en gruppe studerende på Aalborg Universitet. Rapporten findes under fanebladet Information -> Brochurer.

Kan LifeBoard bruges i bølger?

LifeBoard giver livskritiskopdrift uanset vandforhold. Udstyret er dog særligt effektivt og hurtigt i fladt vand eller mindre bølger, som tillader, at man ligger på boardet og padler. I større bølger opfordrer vi til, at man gransker sine evner grundigt, før man går i vandet, og at man trækker boardet bag sig, indtil man er igennem brændingen og kan ligge stabilt på boardet.

En erfaren surfer eller svømmer vil have bedre forudsætninger og succes med at navigere, padle- eller dykke igennembølgerne. En uerfaren svømmer vil – uanset udstyr – blive udfordret med at nå frem til en nødstedt i store bølger. Et LifeBoard giver dog muligheden for, at en udmattet redder kan lægge sig op på boardet og tage et hvil under redningsforsøget. På den måde mindskes risikoen for at eskalere ulykken, da et mislykket redningsforsøg i bølger ofte blot vil betyde, at en træt redder bliver skyllet ind til land af bølgerne.

Kan redningsudstyr eskalere badeulykker?

Det er der intet, der tyder på.

Vi har adspurgt badegæster på strande uden redningsudstyr, på strande med redningskrans og på strande med LifeBoards om, hvad de ville gøre, hvis de så en drukneulykke 100 meter fra land. Samlet set svarede 80 % af de adspurgte, at de vil alarmere andre badegæster eller 1-1-2 som det første. Ca. 60 % af badegæsterne svarer, at de ville foretage et redningsforsøg i vandet, uanset om der er en redningskrans, et LifeBoard eller intet udstyr tilgængeligt på stranden. Vores undersøgelser peger altså ikke på, at redningsudstyr kan få strandgæster til at føle sig uhensigtsmæssigt presset til at foretage et redningsforsøg.

Bliver LifeBoard stjålet eller misbrugt?

Offentligheden respekterer LifeBoard som redningsudstyr! Tyveri og hærværk er en hyppig bekymring, og vi har i flere sæsoner ikke oplevet hærværk eller tyveri. Vi tillægger GPS-sporing en stor afskrækkende effekt, da vi hos LifeBoard kan monitorere og opspore alt udstyr.

Kan LifeBoard bruges i havne eller fra båd?

Vores mission er, at der altid skal være det mest optimale redningsudstyr tilgængeligt. Det betyder, at LifeBoards bør være tilgængelige ved strande, hvor man kan gå direkte ud i vandet eller ved havnebade og andre områder, hvor der er aktiviteter på vandet, og hvor andet redningsudstyr ikke kan nå den nødstedte. Ved havne eller fra både anbefaler vi derfor ikke at bruge LifeBoards, da der oftest her er tale om fald- eller ’mandover bord’-ulykker. Her vil det derfor give bedst mening at kaste en redningskrans ud til den nødstedte, da nødstedte oftest vil være i kasteafstand af redderen.

Hvornår skal jeg vælge et LifeBoard frem for en redningskrans?

LifeBoard er designet til områder med badegæster eller rekreative aktiviteter på vand, fx badestrande og søer. I disse områder er faldulykker i vand mindre hyppige, og redningskransens rækkevidde med kast på ca. 5-10 meter vil ofte være utilstrækkeligt, da mange badeaktiviteter foregår længere fra land.

Kigger vi på vores spørgeskemaundersøgelse viste denne, at der er stor forskel på, hvorvidt de adspurgte ville anvende det pågældende redningsudstyr eller andet opdriftsmiddel. Af de adspurgte, der ville gå i vandet for at foretage en redning uanset hvad, ville 4/10 bruge opdrift under en redning på strande med redningskrans mod 8/10 på strande med LifeBoard. Det betyder, at der med strande med LifeBoard er større sandsynlighed for, at civile reddere går i vandet med flydemiddel og dermed mindre risko for højrisikoredninger.

Hvis du er i tvivl om dit valg, er du velkommen til at kontakte os for uforpligtende rådgivning.

Hvad koster LifeBoard?

Vores redningsudstyr og den tilhørende servicepakke er under konstant udvikling. Vores ambition er at lave et produkt til priser, der er konkurrencedygtige over for de nuværende kystlivredningsstationer. Du kan altid få gældende priser ved at kontakte os her.

Er det ikke farligt at forsøge en svømmende redning?

Der vil altid være en risiko ved at opholde sig i vand, men med redningsudstyr til opdrift reduceres risikoen. Som redder er grundreglen altid, at man skal huske at medbringe et flydemiddel, og her er LifeBoard et af de bedste bud, da LifeBoards flydeevne er markant højere end andet redningsudstyr på markedet.

Grundregel: alarmér 1-1-2, gå kun ud hvis du er tryg ved vandforhold og medbring altid flydemiddel

Pris

Få svar på spørgsmål om alle omkostningerne ved køb af LifeBoards

Hvordan bruges is-kit på isen?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit på isen.
Husk at redningsforsøg på is indebærer en risiko for at redderen kan gå igennem isen, og derfor bør overlades til professionelle hvis muligt. Forsøg først redning fra land for at undgå færdsel på usikker is.

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is.  
 1. Giv is-kittet med de 100 m sikkerhedsline til en hjælper på land
 1. Tag sikkerhedstroppen på og ved at skub LifeBoard foran dig for at fordele vægten  
 1. Stop minimum 10 m fra nødstedt og skub LifeBoard over isen til den nødstedte
 1. Når nødstedte er på LifeBoard, kan redder og hjælper trække personen op med sikkerhedslinen. Hold afstand mellem redder og nødstedt indtil der er sikkert underlag.
Er Pro LifeBoard i brug?

Ja, Pro LifeBoard bliver anvendt af professionelle reddere både i Danmark, Finland og i Tyskland og er allerede blevet anvendt ved flere livreddende aktioner.

Hvad inkluderer serviceaftalen?

LifeBoards serviceaftale inkluderer bl.a.: 

1. LifeBoard-trackeren samt monitorering

2. Udskiftning af løsdele

3. Rådgivning og vejledning

4. Årligt status-møde

Hvad er LifeBoard WaterSmart?

I LifeBoard har vi dels udviklet redningsudstyr til civile, så vi kan forhindre drukneulykker lige nu. Men vi er lige så investerede i det forebyggende arbejde. Derfor samarbejder vi med skoler, foreninger og universiteter for at skabe mere og bedre viden på området.

Vi kommer derfor også ud og afholder aktiviteter på strande sommeren over, hvor vi lærer børn og unge om vandsikkerhed gennem leg og sjove aktiviteter. Vores vision med WaterSmart er, at børn og unge gennem leg lærer at håndtere åbent vand. På den måde kan vi måske stoppe en ulykke, inden det går galt.

Kan udstyret leveres uden for Danmark?

Redningsudstyret kan leveres over hele verden mod betaling af leveringsomkostninger.

Kan LifeBoard Tracker monitoreres?

Som en del af serviceaftalen monitorerer vi jeres LifeBoards og notificerer jer, hvis der er aktivitet ved LifeBoardet. I tilfælde af at I opdager, at LifeBoardet ikke er på sin plads, kan vi også undersøge for jer, hvor det evt. skulle være blevet af.

Kræver GPS'en vedligeholdelse?

LifeBoard Trackeren er et vedligeholdelsesfrit system, der ikke kræver opladning. Hvis trackeren på sigt skal udskiftes, er dette inkluderet i serviceaftalen.

Hvad er PRO LifeBoard?

PRO LifeBoard er udviklet i samarbejde med Roskilde Brandvæsen. Det er altså vores grunddesign, der er blevet forstærket med erfaringer fra professionelle livreddere, så PRO LifeBoard kan understøtte professionelt mandskab i at redde liv.

Hvordan bruger man is-kit fra land?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit fra land:

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is
 1. Nedtag LifeBoard og afmontér is-kit.
 1. Tag sikkerhedsstroppen på og fastgør sikkerhedslinen på bredden.
 1. Bliv på bredden, placer LifeBoard fladt på isen og skub det ud til den nødstedte.  
 1. Rammer du forbi kan du forsøge at trække linen ind til den nødstedte eller prøve igen.  
 1. Når nødstedte har fået fat på LifeBoard kan redderen trække personen ind til land med sikkerhedslinen
Hvad er leveringstiden på et LifeBoard?

Normal leveringstid er 2-4 uger. Hvis du skal bruge LifeBoard hurtigere, så kontakt os endelig. Vi vil gerne undersøge din konkrete situation, og om udstyret kan nå dig endnu hurtigere.

Er LifeBoard pengene værd?

I Danmark sker der i gennemsnit en fatal drukneulykke hver 5. dag. Dette er uden tvivl et ubærligt tab for pårørende, hvilket vores opmærksomhed først og fremmest er rettet mod. Ingen bær miste en kær i en drukneulykke.

Dertil er der i et samfundsmæssigt perspektiv også et massivt økonomisk tab forbundet med en drukneulykke. Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed anslår, at det koster samfundet cirka 30 millioner kroner for hvert eneste dødsfald forårsaget af en drukneulykke.

Hvor der er vand, er der risiko for drukneulykker, og selv umiddelbart ufarligt vand kan med uopmærksomhed føre til ulykker. Med LifeBoard bliver der gjort en konkret og synlig indsats forsikkerheden, som er tilgængeligt hele døgnet. I LifeBoard er det vores mål at skabe verdens sikreste badestrande.

Hvem kan bruge LifeBoard?

Livredning er ikke for alle. I LifeBoard bruger vi derfor også en del af vores tid og ressourcer på forebyggende indsatser. Hvis mennesker lærer, hvordan de gebærder sig i åbent vand, vil færre og færre ende i tragiske druknesituationer.

Når det er sagt, er det en kendsgerning, at mennesker går i vandet for at redde hinanden. Vi opfordrer kraftigt til, at man laver en vurdering af situationen, inden man går i vandet, men forstår også, at en far ikke venter inde på land, mens hans datter er ved at drukne. Derfor er LifeBoard designet til alle, der finder det nødvendigt at udføre en civil livredning.

Man skal altid alarmere 1-1-2 før et redningsforsøg, og man skal undgå at gå ud i vandforhold, man ikke er tryg ved at svømme i. Hvis man går ud, skal man altid medbringe redningsudstyr.

Hvis man medbringer et redningsudstyr, såsom et LifeBoard, øges både redderens og nødstedtes opdrift. Nødstedte vil ofte være i en tilstand af panik eller chok, og derfor vil vedkommende have en tendens til at gribe fat i redderen. Hvis redderen ikke har et flydemiddel med sig, kan det i ulykkelige tilfælde resultere i en ikke-intenderet drukning af redderen. Derfor er det altså livsnødvendigt, at redderen medbringer et flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard sikkert at bruge?

LifeBoard er designet med særlig omtanke for at give livskritisk opdrift til både redder og nødstedte. Derfor har vi designet LifeBoardet med:

1. En sikkerhedsstrop, der sørger for, at udstyret ikke mistes undervejs i redningsaktionen

2. Ni håndtag, der skaber stabilisering af flere nødstedte

3. En skumfyldt kerne, der sikrer opdrift, selv ved eventuel skade på plastskallen

Førende research på området fastslår, at 97 % af alle fatale drukneulykker sker i forbindelse med redningsforsøg uden brug af flydemiddel. Herunder anerkendes flydemiddel som kritisk element for at øge både redder og nødstedtes sikkerhed.

Derfor er det yderst vigtigt, at man som civil redder tager et flydemiddel med. Hvor andet flydemiddel måske giver opdrift til 1-2 personer, har vi designet LifeBoard med opdrift op til seks personer. Derfor mener vi, at LifeBoard er det bedste bud på et redningsudstyr med høj flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard simpelt at bruge?

LifeBoard er udviklet ud fra visionen om, at vores redningsudstyr skal kunne anvendes af alle. LifeBoard er derfor designet til og testet af mere end 200 civile brugere med forskellige vandfærdigheder, køn, alder og baggrund. Vi har indsamlet data fra vores tests og løbende optimeret og justeret udstyret, så flest mulige mennesker har gode forudsætninger for at anvende udstyret. Det betyder ikke, at alle kan, og at alle skal foretage en civil redning. Det betyder, at hvis du føler dig i stand til at bremse ulykken, har vi gjort alt, hvad vi kan for at give dig de bedste forudsætninger for at gøre netop det.

Det er nemlig aldrig simpelt at skulle foretage en redning, men vi mener, at LifeBoard er det mest simple og sikre bud på redningsudstyr til civile.

Er det nemt at holde balancen og padle på et LifeBoard?

Vores redningsudstyr er designet bredt, så det er mere stabilt at ligge på. Det skridsikre gummiunderlag indikerer, hvor man skal ligge.

Gode svømmere og surfere finder hurtigt balancen midt på boardet, placerer snuden af boardet i vandoverfladen og padler med arme og ben. Mindre erfarne svømmere bruger lidt tid på at finde balancen i roligt vand. Er balancen udfordret, kan man holde fast i et håndtag og bruge benene til at balancere og give fremdrift.

I bølger er alt redningsudstyr svært at bruge. Derfor opfordrer vi også folk til at tage vand- og vindforhold alvorligt. Hvis man vælger at forsøge en redning i bølger, kan man trække boardet bag sig, til man er igennem brændingen.

Fælles for erfarne og uerfarne reddere er, at svømmehastigheden øges og udmattelsen mindskes sammenlignet med svømning med en redningskrans. Det viser et studie fra 2023 foretaget af en gruppe studerende på Aalborg Universitet. Rapporten findes under fanebladet Information -> Brochurer.

Kan LifeBoard bruges i bølger?

LifeBoard giver livskritiskopdrift uanset vandforhold. Udstyret er dog særligt effektivt og hurtigt i fladt vand eller mindre bølger, som tillader, at man ligger på boardet og padler. I større bølger opfordrer vi til, at man gransker sine evner grundigt, før man går i vandet, og at man trækker boardet bag sig, indtil man er igennem brændingen og kan ligge stabilt på boardet.

En erfaren surfer eller svømmer vil have bedre forudsætninger og succes med at navigere, padle- eller dykke igennembølgerne. En uerfaren svømmer vil – uanset udstyr – blive udfordret med at nå frem til en nødstedt i store bølger. Et LifeBoard giver dog muligheden for, at en udmattet redder kan lægge sig op på boardet og tage et hvil under redningsforsøget. På den måde mindskes risikoen for at eskalere ulykken, da et mislykket redningsforsøg i bølger ofte blot vil betyde, at en træt redder bliver skyllet ind til land af bølgerne.

Kan redningsudstyr eskalere badeulykker?

Det er der intet, der tyder på.

Vi har adspurgt badegæster på strande uden redningsudstyr, på strande med redningskrans og på strande med LifeBoards om, hvad de ville gøre, hvis de så en drukneulykke 100 meter fra land. Samlet set svarede 80 % af de adspurgte, at de vil alarmere andre badegæster eller 1-1-2 som det første. Ca. 60 % af badegæsterne svarer, at de ville foretage et redningsforsøg i vandet, uanset om der er en redningskrans, et LifeBoard eller intet udstyr tilgængeligt på stranden. Vores undersøgelser peger altså ikke på, at redningsudstyr kan få strandgæster til at føle sig uhensigtsmæssigt presset til at foretage et redningsforsøg.

Bliver LifeBoard stjålet eller misbrugt?

Offentligheden respekterer LifeBoard som redningsudstyr! Tyveri og hærværk er en hyppig bekymring, og vi har i flere sæsoner ikke oplevet hærværk eller tyveri. Vi tillægger GPS-sporing en stor afskrækkende effekt, da vi hos LifeBoard kan monitorere og opspore alt udstyr.

Kan LifeBoard bruges i havne eller fra båd?

Vores mission er, at der altid skal være det mest optimale redningsudstyr tilgængeligt. Det betyder, at LifeBoards bør være tilgængelige ved strande, hvor man kan gå direkte ud i vandet eller ved havnebade og andre områder, hvor der er aktiviteter på vandet, og hvor andet redningsudstyr ikke kan nå den nødstedte. Ved havne eller fra både anbefaler vi derfor ikke at bruge LifeBoards, da der oftest her er tale om fald- eller ’mandover bord’-ulykker. Her vil det derfor give bedst mening at kaste en redningskrans ud til den nødstedte, da nødstedte oftest vil være i kasteafstand af redderen.

Hvornår skal jeg vælge et LifeBoard frem for en redningskrans?

LifeBoard er designet til områder med badegæster eller rekreative aktiviteter på vand, fx badestrande og søer. I disse områder er faldulykker i vand mindre hyppige, og redningskransens rækkevidde med kast på ca. 5-10 meter vil ofte være utilstrækkeligt, da mange badeaktiviteter foregår længere fra land.

Kigger vi på vores spørgeskemaundersøgelse viste denne, at der er stor forskel på, hvorvidt de adspurgte ville anvende det pågældende redningsudstyr eller andet opdriftsmiddel. Af de adspurgte, der ville gå i vandet for at foretage en redning uanset hvad, ville 4/10 bruge opdrift under en redning på strande med redningskrans mod 8/10 på strande med LifeBoard. Det betyder, at der med strande med LifeBoard er større sandsynlighed for, at civile reddere går i vandet med flydemiddel og dermed mindre risko for højrisikoredninger.

Hvis du er i tvivl om dit valg, er du velkommen til at kontakte os for uforpligtende rådgivning.

Hvad koster LifeBoard?

Vores redningsudstyr og den tilhørende servicepakke er under konstant udvikling. Vores ambition er at lave et produkt til priser, der er konkurrencedygtige over for de nuværende kystlivredningsstationer. Du kan altid få gældende priser ved at kontakte os her.

Er det ikke farligt at forsøge en svømmende redning?

Der vil altid være en risiko ved at opholde sig i vand, men med redningsudstyr til opdrift reduceres risikoen. Som redder er grundreglen altid, at man skal huske at medbringe et flydemiddel, og her er LifeBoard et af de bedste bud, da LifeBoards flydeevne er markant højere end andet redningsudstyr på markedet.

Grundregel: alarmér 1-1-2, gå kun ud hvis du er tryg ved vandforhold og medbring altid flydemiddel

Service

Lær om hvad du får med i et serviceabonnement, når du køber LifeBoards

Hvordan bruges is-kit på isen?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit på isen.
Husk at redningsforsøg på is indebærer en risiko for at redderen kan gå igennem isen, og derfor bør overlades til professionelle hvis muligt. Forsøg først redning fra land for at undgå færdsel på usikker is.

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is.  
 1. Giv is-kittet med de 100 m sikkerhedsline til en hjælper på land
 1. Tag sikkerhedstroppen på og ved at skub LifeBoard foran dig for at fordele vægten  
 1. Stop minimum 10 m fra nødstedt og skub LifeBoard over isen til den nødstedte
 1. Når nødstedte er på LifeBoard, kan redder og hjælper trække personen op med sikkerhedslinen. Hold afstand mellem redder og nødstedt indtil der er sikkert underlag.
Er Pro LifeBoard i brug?

Ja, Pro LifeBoard bliver anvendt af professionelle reddere både i Danmark, Finland og i Tyskland og er allerede blevet anvendt ved flere livreddende aktioner.

Hvad inkluderer serviceaftalen?

LifeBoards serviceaftale inkluderer bl.a.: 

1. LifeBoard-trackeren samt monitorering

2. Udskiftning af løsdele

3. Rådgivning og vejledning

4. Årligt status-møde

Hvad er LifeBoard WaterSmart?

I LifeBoard har vi dels udviklet redningsudstyr til civile, så vi kan forhindre drukneulykker lige nu. Men vi er lige så investerede i det forebyggende arbejde. Derfor samarbejder vi med skoler, foreninger og universiteter for at skabe mere og bedre viden på området.

Vi kommer derfor også ud og afholder aktiviteter på strande sommeren over, hvor vi lærer børn og unge om vandsikkerhed gennem leg og sjove aktiviteter. Vores vision med WaterSmart er, at børn og unge gennem leg lærer at håndtere åbent vand. På den måde kan vi måske stoppe en ulykke, inden det går galt.

Kan udstyret leveres uden for Danmark?

Redningsudstyret kan leveres over hele verden mod betaling af leveringsomkostninger.

Kan LifeBoard Tracker monitoreres?

Som en del af serviceaftalen monitorerer vi jeres LifeBoards og notificerer jer, hvis der er aktivitet ved LifeBoardet. I tilfælde af at I opdager, at LifeBoardet ikke er på sin plads, kan vi også undersøge for jer, hvor det evt. skulle være blevet af.

Kræver GPS'en vedligeholdelse?

LifeBoard Trackeren er et vedligeholdelsesfrit system, der ikke kræver opladning. Hvis trackeren på sigt skal udskiftes, er dette inkluderet i serviceaftalen.

Hvad er PRO LifeBoard?

PRO LifeBoard er udviklet i samarbejde med Roskilde Brandvæsen. Det er altså vores grunddesign, der er blevet forstærket med erfaringer fra professionelle livreddere, så PRO LifeBoard kan understøtte professionelt mandskab i at redde liv.

Hvordan bruger man is-kit fra land?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit fra land:

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is
 1. Nedtag LifeBoard og afmontér is-kit.
 1. Tag sikkerhedsstroppen på og fastgør sikkerhedslinen på bredden.
 1. Bliv på bredden, placer LifeBoard fladt på isen og skub det ud til den nødstedte.  
 1. Rammer du forbi kan du forsøge at trække linen ind til den nødstedte eller prøve igen.  
 1. Når nødstedte har fået fat på LifeBoard kan redderen trække personen ind til land med sikkerhedslinen
Hvad er leveringstiden på et LifeBoard?

Normal leveringstid er 2-4 uger. Hvis du skal bruge LifeBoard hurtigere, så kontakt os endelig. Vi vil gerne undersøge din konkrete situation, og om udstyret kan nå dig endnu hurtigere.

Er LifeBoard pengene værd?

I Danmark sker der i gennemsnit en fatal drukneulykke hver 5. dag. Dette er uden tvivl et ubærligt tab for pårørende, hvilket vores opmærksomhed først og fremmest er rettet mod. Ingen bær miste en kær i en drukneulykke.

Dertil er der i et samfundsmæssigt perspektiv også et massivt økonomisk tab forbundet med en drukneulykke. Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed anslår, at det koster samfundet cirka 30 millioner kroner for hvert eneste dødsfald forårsaget af en drukneulykke.

Hvor der er vand, er der risiko for drukneulykker, og selv umiddelbart ufarligt vand kan med uopmærksomhed føre til ulykker. Med LifeBoard bliver der gjort en konkret og synlig indsats forsikkerheden, som er tilgængeligt hele døgnet. I LifeBoard er det vores mål at skabe verdens sikreste badestrande.

Hvem kan bruge LifeBoard?

Livredning er ikke for alle. I LifeBoard bruger vi derfor også en del af vores tid og ressourcer på forebyggende indsatser. Hvis mennesker lærer, hvordan de gebærder sig i åbent vand, vil færre og færre ende i tragiske druknesituationer.

Når det er sagt, er det en kendsgerning, at mennesker går i vandet for at redde hinanden. Vi opfordrer kraftigt til, at man laver en vurdering af situationen, inden man går i vandet, men forstår også, at en far ikke venter inde på land, mens hans datter er ved at drukne. Derfor er LifeBoard designet til alle, der finder det nødvendigt at udføre en civil livredning.

Man skal altid alarmere 1-1-2 før et redningsforsøg, og man skal undgå at gå ud i vandforhold, man ikke er tryg ved at svømme i. Hvis man går ud, skal man altid medbringe redningsudstyr.

Hvis man medbringer et redningsudstyr, såsom et LifeBoard, øges både redderens og nødstedtes opdrift. Nødstedte vil ofte være i en tilstand af panik eller chok, og derfor vil vedkommende have en tendens til at gribe fat i redderen. Hvis redderen ikke har et flydemiddel med sig, kan det i ulykkelige tilfælde resultere i en ikke-intenderet drukning af redderen. Derfor er det altså livsnødvendigt, at redderen medbringer et flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard sikkert at bruge?

LifeBoard er designet med særlig omtanke for at give livskritisk opdrift til både redder og nødstedte. Derfor har vi designet LifeBoardet med:

1. En sikkerhedsstrop, der sørger for, at udstyret ikke mistes undervejs i redningsaktionen

2. Ni håndtag, der skaber stabilisering af flere nødstedte

3. En skumfyldt kerne, der sikrer opdrift, selv ved eventuel skade på plastskallen

Førende research på området fastslår, at 97 % af alle fatale drukneulykker sker i forbindelse med redningsforsøg uden brug af flydemiddel. Herunder anerkendes flydemiddel som kritisk element for at øge både redder og nødstedtes sikkerhed.

Derfor er det yderst vigtigt, at man som civil redder tager et flydemiddel med. Hvor andet flydemiddel måske giver opdrift til 1-2 personer, har vi designet LifeBoard med opdrift op til seks personer. Derfor mener vi, at LifeBoard er det bedste bud på et redningsudstyr med høj flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard simpelt at bruge?

LifeBoard er udviklet ud fra visionen om, at vores redningsudstyr skal kunne anvendes af alle. LifeBoard er derfor designet til og testet af mere end 200 civile brugere med forskellige vandfærdigheder, køn, alder og baggrund. Vi har indsamlet data fra vores tests og løbende optimeret og justeret udstyret, så flest mulige mennesker har gode forudsætninger for at anvende udstyret. Det betyder ikke, at alle kan, og at alle skal foretage en civil redning. Det betyder, at hvis du føler dig i stand til at bremse ulykken, har vi gjort alt, hvad vi kan for at give dig de bedste forudsætninger for at gøre netop det.

Det er nemlig aldrig simpelt at skulle foretage en redning, men vi mener, at LifeBoard er det mest simple og sikre bud på redningsudstyr til civile.

Er det nemt at holde balancen og padle på et LifeBoard?

Vores redningsudstyr er designet bredt, så det er mere stabilt at ligge på. Det skridsikre gummiunderlag indikerer, hvor man skal ligge.

Gode svømmere og surfere finder hurtigt balancen midt på boardet, placerer snuden af boardet i vandoverfladen og padler med arme og ben. Mindre erfarne svømmere bruger lidt tid på at finde balancen i roligt vand. Er balancen udfordret, kan man holde fast i et håndtag og bruge benene til at balancere og give fremdrift.

I bølger er alt redningsudstyr svært at bruge. Derfor opfordrer vi også folk til at tage vand- og vindforhold alvorligt. Hvis man vælger at forsøge en redning i bølger, kan man trække boardet bag sig, til man er igennem brændingen.

Fælles for erfarne og uerfarne reddere er, at svømmehastigheden øges og udmattelsen mindskes sammenlignet med svømning med en redningskrans. Det viser et studie fra 2023 foretaget af en gruppe studerende på Aalborg Universitet. Rapporten findes under fanebladet Information -> Brochurer.

Kan LifeBoard bruges i bølger?

LifeBoard giver livskritiskopdrift uanset vandforhold. Udstyret er dog særligt effektivt og hurtigt i fladt vand eller mindre bølger, som tillader, at man ligger på boardet og padler. I større bølger opfordrer vi til, at man gransker sine evner grundigt, før man går i vandet, og at man trækker boardet bag sig, indtil man er igennem brændingen og kan ligge stabilt på boardet.

En erfaren surfer eller svømmer vil have bedre forudsætninger og succes med at navigere, padle- eller dykke igennembølgerne. En uerfaren svømmer vil – uanset udstyr – blive udfordret med at nå frem til en nødstedt i store bølger. Et LifeBoard giver dog muligheden for, at en udmattet redder kan lægge sig op på boardet og tage et hvil under redningsforsøget. På den måde mindskes risikoen for at eskalere ulykken, da et mislykket redningsforsøg i bølger ofte blot vil betyde, at en træt redder bliver skyllet ind til land af bølgerne.

Kan redningsudstyr eskalere badeulykker?

Det er der intet, der tyder på.

Vi har adspurgt badegæster på strande uden redningsudstyr, på strande med redningskrans og på strande med LifeBoards om, hvad de ville gøre, hvis de så en drukneulykke 100 meter fra land. Samlet set svarede 80 % af de adspurgte, at de vil alarmere andre badegæster eller 1-1-2 som det første. Ca. 60 % af badegæsterne svarer, at de ville foretage et redningsforsøg i vandet, uanset om der er en redningskrans, et LifeBoard eller intet udstyr tilgængeligt på stranden. Vores undersøgelser peger altså ikke på, at redningsudstyr kan få strandgæster til at føle sig uhensigtsmæssigt presset til at foretage et redningsforsøg.

Bliver LifeBoard stjålet eller misbrugt?

Offentligheden respekterer LifeBoard som redningsudstyr! Tyveri og hærværk er en hyppig bekymring, og vi har i flere sæsoner ikke oplevet hærværk eller tyveri. Vi tillægger GPS-sporing en stor afskrækkende effekt, da vi hos LifeBoard kan monitorere og opspore alt udstyr.

Kan LifeBoard bruges i havne eller fra båd?

Vores mission er, at der altid skal være det mest optimale redningsudstyr tilgængeligt. Det betyder, at LifeBoards bør være tilgængelige ved strande, hvor man kan gå direkte ud i vandet eller ved havnebade og andre områder, hvor der er aktiviteter på vandet, og hvor andet redningsudstyr ikke kan nå den nødstedte. Ved havne eller fra både anbefaler vi derfor ikke at bruge LifeBoards, da der oftest her er tale om fald- eller ’mandover bord’-ulykker. Her vil det derfor give bedst mening at kaste en redningskrans ud til den nødstedte, da nødstedte oftest vil være i kasteafstand af redderen.

Hvornår skal jeg vælge et LifeBoard frem for en redningskrans?

LifeBoard er designet til områder med badegæster eller rekreative aktiviteter på vand, fx badestrande og søer. I disse områder er faldulykker i vand mindre hyppige, og redningskransens rækkevidde med kast på ca. 5-10 meter vil ofte være utilstrækkeligt, da mange badeaktiviteter foregår længere fra land.

Kigger vi på vores spørgeskemaundersøgelse viste denne, at der er stor forskel på, hvorvidt de adspurgte ville anvende det pågældende redningsudstyr eller andet opdriftsmiddel. Af de adspurgte, der ville gå i vandet for at foretage en redning uanset hvad, ville 4/10 bruge opdrift under en redning på strande med redningskrans mod 8/10 på strande med LifeBoard. Det betyder, at der med strande med LifeBoard er større sandsynlighed for, at civile reddere går i vandet med flydemiddel og dermed mindre risko for højrisikoredninger.

Hvis du er i tvivl om dit valg, er du velkommen til at kontakte os for uforpligtende rådgivning.

Hvad koster LifeBoard?

Vores redningsudstyr og den tilhørende servicepakke er under konstant udvikling. Vores ambition er at lave et produkt til priser, der er konkurrencedygtige over for de nuværende kystlivredningsstationer. Du kan altid få gældende priser ved at kontakte os her.

Er det ikke farligt at forsøge en svømmende redning?

Der vil altid være en risiko ved at opholde sig i vand, men med redningsudstyr til opdrift reduceres risikoen. Som redder er grundreglen altid, at man skal huske at medbringe et flydemiddel, og her er LifeBoard et af de bedste bud, da LifeBoards flydeevne er markant højere end andet redningsudstyr på markedet.

Grundregel: alarmér 1-1-2, gå kun ud hvis du er tryg ved vandforhold og medbring altid flydemiddel

Eksisterende kunder

Viden og resurser for alle eksisterende LifeBoard kunder

Hvordan bruges is-kit på isen?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit på isen.
Husk at redningsforsøg på is indebærer en risiko for at redderen kan gå igennem isen, og derfor bør overlades til professionelle hvis muligt. Forsøg først redning fra land for at undgå færdsel på usikker is.

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is.  
 1. Giv is-kittet med de 100 m sikkerhedsline til en hjælper på land
 1. Tag sikkerhedstroppen på og ved at skub LifeBoard foran dig for at fordele vægten  
 1. Stop minimum 10 m fra nødstedt og skub LifeBoard over isen til den nødstedte
 1. Når nødstedte er på LifeBoard, kan redder og hjælper trække personen op med sikkerhedslinen. Hold afstand mellem redder og nødstedt indtil der er sikkert underlag.
Er Pro LifeBoard i brug?

Ja, Pro LifeBoard bliver anvendt af professionelle reddere både i Danmark, Finland og i Tyskland og er allerede blevet anvendt ved flere livreddende aktioner.

Hvad inkluderer serviceaftalen?

LifeBoards serviceaftale inkluderer bl.a.: 

1. LifeBoard-trackeren samt monitorering

2. Udskiftning af løsdele

3. Rådgivning og vejledning

4. Årligt status-møde

Hvad er LifeBoard WaterSmart?

I LifeBoard har vi dels udviklet redningsudstyr til civile, så vi kan forhindre drukneulykker lige nu. Men vi er lige så investerede i det forebyggende arbejde. Derfor samarbejder vi med skoler, foreninger og universiteter for at skabe mere og bedre viden på området.

Vi kommer derfor også ud og afholder aktiviteter på strande sommeren over, hvor vi lærer børn og unge om vandsikkerhed gennem leg og sjove aktiviteter. Vores vision med WaterSmart er, at børn og unge gennem leg lærer at håndtere åbent vand. På den måde kan vi måske stoppe en ulykke, inden det går galt.

Kan udstyret leveres uden for Danmark?

Redningsudstyret kan leveres over hele verden mod betaling af leveringsomkostninger.

Kan LifeBoard Tracker monitoreres?

Som en del af serviceaftalen monitorerer vi jeres LifeBoards og notificerer jer, hvis der er aktivitet ved LifeBoardet. I tilfælde af at I opdager, at LifeBoardet ikke er på sin plads, kan vi også undersøge for jer, hvor det evt. skulle være blevet af.

Kræver GPS'en vedligeholdelse?

LifeBoard Trackeren er et vedligeholdelsesfrit system, der ikke kræver opladning. Hvis trackeren på sigt skal udskiftes, er dette inkluderet i serviceaftalen.

Hvad er PRO LifeBoard?

PRO LifeBoard er udviklet i samarbejde med Roskilde Brandvæsen. Det er altså vores grunddesign, der er blevet forstærket med erfaringer fra professionelle livreddere, så PRO LifeBoard kan understøtte professionelt mandskab i at redde liv.

Hvordan bruger man is-kit fra land?

Man kan tilkøbe is-kittet, så LifeBoard kan bruges året rundt. Is-kittet er særligt godt ved redninger på is vinteren over.

Sådan anvendes LifeBoard med is-kit fra land:

 1. Ring altid 1-1-2 ved ulykke på is
 1. Nedtag LifeBoard og afmontér is-kit.
 1. Tag sikkerhedsstroppen på og fastgør sikkerhedslinen på bredden.
 1. Bliv på bredden, placer LifeBoard fladt på isen og skub det ud til den nødstedte.  
 1. Rammer du forbi kan du forsøge at trække linen ind til den nødstedte eller prøve igen.  
 1. Når nødstedte har fået fat på LifeBoard kan redderen trække personen ind til land med sikkerhedslinen
Hvad er leveringstiden på et LifeBoard?

Normal leveringstid er 2-4 uger. Hvis du skal bruge LifeBoard hurtigere, så kontakt os endelig. Vi vil gerne undersøge din konkrete situation, og om udstyret kan nå dig endnu hurtigere.

Er LifeBoard pengene værd?

I Danmark sker der i gennemsnit en fatal drukneulykke hver 5. dag. Dette er uden tvivl et ubærligt tab for pårørende, hvilket vores opmærksomhed først og fremmest er rettet mod. Ingen bær miste en kær i en drukneulykke.

Dertil er der i et samfundsmæssigt perspektiv også et massivt økonomisk tab forbundet med en drukneulykke. Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed anslår, at det koster samfundet cirka 30 millioner kroner for hvert eneste dødsfald forårsaget af en drukneulykke.

Hvor der er vand, er der risiko for drukneulykker, og selv umiddelbart ufarligt vand kan med uopmærksomhed føre til ulykker. Med LifeBoard bliver der gjort en konkret og synlig indsats forsikkerheden, som er tilgængeligt hele døgnet. I LifeBoard er det vores mål at skabe verdens sikreste badestrande.

Hvem kan bruge LifeBoard?

Livredning er ikke for alle. I LifeBoard bruger vi derfor også en del af vores tid og ressourcer på forebyggende indsatser. Hvis mennesker lærer, hvordan de gebærder sig i åbent vand, vil færre og færre ende i tragiske druknesituationer.

Når det er sagt, er det en kendsgerning, at mennesker går i vandet for at redde hinanden. Vi opfordrer kraftigt til, at man laver en vurdering af situationen, inden man går i vandet, men forstår også, at en far ikke venter inde på land, mens hans datter er ved at drukne. Derfor er LifeBoard designet til alle, der finder det nødvendigt at udføre en civil livredning.

Man skal altid alarmere 1-1-2 før et redningsforsøg, og man skal undgå at gå ud i vandforhold, man ikke er tryg ved at svømme i. Hvis man går ud, skal man altid medbringe redningsudstyr.

Hvis man medbringer et redningsudstyr, såsom et LifeBoard, øges både redderens og nødstedtes opdrift. Nødstedte vil ofte være i en tilstand af panik eller chok, og derfor vil vedkommende have en tendens til at gribe fat i redderen. Hvis redderen ikke har et flydemiddel med sig, kan det i ulykkelige tilfælde resultere i en ikke-intenderet drukning af redderen. Derfor er det altså livsnødvendigt, at redderen medbringer et flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard sikkert at bruge?

LifeBoard er designet med særlig omtanke for at give livskritisk opdrift til både redder og nødstedte. Derfor har vi designet LifeBoardet med:

1. En sikkerhedsstrop, der sørger for, at udstyret ikke mistes undervejs i redningsaktionen

2. Ni håndtag, der skaber stabilisering af flere nødstedte

3. En skumfyldt kerne, der sikrer opdrift, selv ved eventuel skade på plastskallen

Førende research på området fastslår, at 97 % af alle fatale drukneulykker sker i forbindelse med redningsforsøg uden brug af flydemiddel. Herunder anerkendes flydemiddel som kritisk element for at øge både redder og nødstedtes sikkerhed.

Derfor er det yderst vigtigt, at man som civil redder tager et flydemiddel med. Hvor andet flydemiddel måske giver opdrift til 1-2 personer, har vi designet LifeBoard med opdrift op til seks personer. Derfor mener vi, at LifeBoard er det bedste bud på et redningsudstyr med høj flydemiddel til civil livredning.

Er LifeBoard simpelt at bruge?

LifeBoard er udviklet ud fra visionen om, at vores redningsudstyr skal kunne anvendes af alle. LifeBoard er derfor designet til og testet af mere end 200 civile brugere med forskellige vandfærdigheder, køn, alder og baggrund. Vi har indsamlet data fra vores tests og løbende optimeret og justeret udstyret, så flest mulige mennesker har gode forudsætninger for at anvende udstyret. Det betyder ikke, at alle kan, og at alle skal foretage en civil redning. Det betyder, at hvis du føler dig i stand til at bremse ulykken, har vi gjort alt, hvad vi kan for at give dig de bedste forudsætninger for at gøre netop det.

Det er nemlig aldrig simpelt at skulle foretage en redning, men vi mener, at LifeBoard er det mest simple og sikre bud på redningsudstyr til civile.

Er det nemt at holde balancen og padle på et LifeBoard?

Vores redningsudstyr er designet bredt, så det er mere stabilt at ligge på. Det skridsikre gummiunderlag indikerer, hvor man skal ligge.

Gode svømmere og surfere finder hurtigt balancen midt på boardet, placerer snuden af boardet i vandoverfladen og padler med arme og ben. Mindre erfarne svømmere bruger lidt tid på at finde balancen i roligt vand. Er balancen udfordret, kan man holde fast i et håndtag og bruge benene til at balancere og give fremdrift.

I bølger er alt redningsudstyr svært at bruge. Derfor opfordrer vi også folk til at tage vand- og vindforhold alvorligt. Hvis man vælger at forsøge en redning i bølger, kan man trække boardet bag sig, til man er igennem brændingen.

Fælles for erfarne og uerfarne reddere er, at svømmehastigheden øges og udmattelsen mindskes sammenlignet med svømning med en redningskrans. Det viser et studie fra 2023 foretaget af en gruppe studerende på Aalborg Universitet. Rapporten findes under fanebladet Information -> Brochurer.

Kan LifeBoard bruges i bølger?

LifeBoard giver livskritiskopdrift uanset vandforhold. Udstyret er dog særligt effektivt og hurtigt i fladt vand eller mindre bølger, som tillader, at man ligger på boardet og padler. I større bølger opfordrer vi til, at man gransker sine evner grundigt, før man går i vandet, og at man trækker boardet bag sig, indtil man er igennem brændingen og kan ligge stabilt på boardet.

En erfaren surfer eller svømmer vil have bedre forudsætninger og succes med at navigere, padle- eller dykke igennembølgerne. En uerfaren svømmer vil – uanset udstyr – blive udfordret med at nå frem til en nødstedt i store bølger. Et LifeBoard giver dog muligheden for, at en udmattet redder kan lægge sig op på boardet og tage et hvil under redningsforsøget. På den måde mindskes risikoen for at eskalere ulykken, da et mislykket redningsforsøg i bølger ofte blot vil betyde, at en træt redder bliver skyllet ind til land af bølgerne.

Kan redningsudstyr eskalere badeulykker?

Det er der intet, der tyder på.

Vi har adspurgt badegæster på strande uden redningsudstyr, på strande med redningskrans og på strande med LifeBoards om, hvad de ville gøre, hvis de så en drukneulykke 100 meter fra land. Samlet set svarede 80 % af de adspurgte, at de vil alarmere andre badegæster eller 1-1-2 som det første. Ca. 60 % af badegæsterne svarer, at de ville foretage et redningsforsøg i vandet, uanset om der er en redningskrans, et LifeBoard eller intet udstyr tilgængeligt på stranden. Vores undersøgelser peger altså ikke på, at redningsudstyr kan få strandgæster til at føle sig uhensigtsmæssigt presset til at foretage et redningsforsøg.

Bliver LifeBoard stjålet eller misbrugt?

Offentligheden respekterer LifeBoard som redningsudstyr! Tyveri og hærværk er en hyppig bekymring, og vi har i flere sæsoner ikke oplevet hærværk eller tyveri. Vi tillægger GPS-sporing en stor afskrækkende effekt, da vi hos LifeBoard kan monitorere og opspore alt udstyr.

Kan LifeBoard bruges i havne eller fra båd?

Vores mission er, at der altid skal være det mest optimale redningsudstyr tilgængeligt. Det betyder, at LifeBoards bør være tilgængelige ved strande, hvor man kan gå direkte ud i vandet eller ved havnebade og andre områder, hvor der er aktiviteter på vandet, og hvor andet redningsudstyr ikke kan nå den nødstedte. Ved havne eller fra både anbefaler vi derfor ikke at bruge LifeBoards, da der oftest her er tale om fald- eller ’mandover bord’-ulykker. Her vil det derfor give bedst mening at kaste en redningskrans ud til den nødstedte, da nødstedte oftest vil være i kasteafstand af redderen.

Hvornår skal jeg vælge et LifeBoard frem for en redningskrans?

LifeBoard er designet til områder med badegæster eller rekreative aktiviteter på vand, fx badestrande og søer. I disse områder er faldulykker i vand mindre hyppige, og redningskransens rækkevidde med kast på ca. 5-10 meter vil ofte være utilstrækkeligt, da mange badeaktiviteter foregår længere fra land.

Kigger vi på vores spørgeskemaundersøgelse viste denne, at der er stor forskel på, hvorvidt de adspurgte ville anvende det pågældende redningsudstyr eller andet opdriftsmiddel. Af de adspurgte, der ville gå i vandet for at foretage en redning uanset hvad, ville 4/10 bruge opdrift under en redning på strande med redningskrans mod 8/10 på strande med LifeBoard. Det betyder, at der med strande med LifeBoard er større sandsynlighed for, at civile reddere går i vandet med flydemiddel og dermed mindre risko for højrisikoredninger.

Hvis du er i tvivl om dit valg, er du velkommen til at kontakte os for uforpligtende rådgivning.

Hvad koster LifeBoard?

Vores redningsudstyr og den tilhørende servicepakke er under konstant udvikling. Vores ambition er at lave et produkt til priser, der er konkurrencedygtige over for de nuværende kystlivredningsstationer. Du kan altid få gældende priser ved at kontakte os her.

Er det ikke farligt at forsøge en svømmende redning?

Der vil altid være en risiko ved at opholde sig i vand, men med redningsudstyr til opdrift reduceres risikoen. Som redder er grundreglen altid, at man skal huske at medbringe et flydemiddel, og her er LifeBoard et af de bedste bud, da LifeBoards flydeevne er markant højere end andet redningsudstyr på markedet.

Grundregel: alarmér 1-1-2, gå kun ud hvis du er tryg ved vandforhold og medbring altid flydemiddel

80

af livreddende aktioner sker uden for livredderflag.

16000

oplever nærdrukning hvert år i Danmark

11

af befolkningen mellem 16-69 år har foretaget en civil redning

23

af børn i alderen 7-14 år modtager ikke svømmeundervisning