Lapsi ja isä tutustuvat LifeBoardiin

Kuka tahansa voi hukkua.
Kenenkään ei pitäisi.

Se on hyvin yksinkertaista: LifeBoardin visio on luoda maailman turvallisimmat rannat.

Tavoitteenamme on vähentää hukkumisonnettomuuksien määrää 50% LifeBoardien avulla. Olemme havainneet siviilien merkityksen hukkumiskuolemien ehkäisemiseksi ja tarjoamme koulutusta ja välineitä rantojen turvallisuuden lisäämiseksi. LifeBoard haluaa olla edelläkävijä julkisten hengenpelastusvälineiden tutkimuksessa, kehittämisessä ja käyttöönotossa.

Missiomme on tehdä parhaat pelastusvälineet siviilipelastukseen. Kun sekunnit erottavat elämän ja kuoleman välillä, vain paras kelpaa.

Kuva WaterSmart-tapahtumasta

Arvot ja tavoitteet

Me LifeBoard-tiimissä emme koskaan pysähdy paikoillemme. Maailma kehittyy jatkuvasti, minkä vuoksi optimoimme ja kehitämme jatkuvasti sekä tuotteitamme että työprosessejamme. Haluamme luoda turvallisia rantoja jättämättä negatiivista jalanjälkeä, minkä vuoksi toimimme aktiivisesti seuraavien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

Terveys ja hyvinvointi

Maailman tavoite 3

Ongelma

Euroopassa hukkuu vuosittain yli 30 000 ihmistä. Pelkästään Tanskassa arviomme mukaan 16 000 joutuu hukkuu läheltä piti -tilanteeseen joka vuosi. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, ja voimme muuttaa asian yhdessä!

Hukkumisonnettomuudet voidaan estää toimittamalla uhrille kelluva pelastusväline. Se on tehtävä nopeasti, sillä hukkuminen voi tapahtua alle minuutissa. Rannalla olevien ihmisten varhainen puuttuminen voi pelastaa uhrit pysyviltä vammoilta ja kuolemaan johtavalta hukkumiselta. Usein käy kuitenkin niin, että pelastusvälineitä ei ole saatavilla, mikä voi johtaa riskialttiisiin pelastustoimiin.

Mitä me teemme?

LifeBoardin tavoitteena on vähentää hukkumiskuolemia lisäämällä turvallisuutta, koulutusta, onnistumisastetta ja pelastusvälineiden käyttöä siviilipelastustoiminnassa. Näin hukkumisonnettomuudet voidaan pysäyttää ennen kuin niillä on pysyviä tai kuolemaan johtavia seurauksia sekä perheille että yhteiskunnalle.

Olemme kehittäneet markkinoiden optimaalisimmat siviilipelastuslaitteet. Lisäksi teemme yhteistyötä paikallisten järjestöjen, koulujen ja yliopistojen kanssa lisätäksemme tietämystä ja kouluttaaksemme lapsia ja nuoria vesiturvallisuuteen. Näin lisäämme tietoa ja näkyvyyttä vesiturvallisuudesta ja käytämme sitä aktiivisesti koulutuksessa erityisesti lapsille ja nuorille, miten heidän tulisi toimia turvallisesti avovedessä.

Vastuullinen tuotanto ja kulutus

Maailman tavoite 12

Ongelma

Lisääntynyt tuotanto, materiaalien käsittely ja kuljetukset voivat aiheuttaa tarpeettomia päästöjä, jos niitä ei tehdä huolellisesti.

Mitä me teemme?

LifeBoard on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu paikallisesti Tanskassa. Tämä tarkoittaa, että turhia kuljetuksia ei tarvita ja että tuotteen matka muotista veden äärelle on täysin läpinäkyvää.

Pyrimme jatkuvasti vähentämään materiaalien kulutusta ja sisällyttämään kierrätysvaihtoehtoja käytäntöihimme vaarantamatta kuitenkaan turvallisuutta ja tuotteen käyttöikää.

GPS-seuranta vähentää ilkivaltaa ja mahdollistaa kadonneiden laitteiden paikantamisen. Tämä tarkoittaa sitä, että kun muita pelastusvälineitä varastetaan tai ne katoavat rannalta, meidän laitteemme voidaan aina jäljittää ja löytää uudelleen, jolloin niitä ei tarvitse korvata uusilla laitteilla.

Lisäksi kaikki osat ovat helposti vaihdettavissa, mikä maksimoi tuotteen käyttöiän.

Elämä meressä

Maailman tavoite 14

Ongelma

Ei ole epäilystäkään siitä, että valtamerissä on valtava jäte- ja muovihaaste. Rannat ovat myös selkeä osoitus tästä rannalle huuhtoutuvan roskan vuoksi. Onneksi sekä yksityishenkilöt että julkinen sektori ovat keskittyneet ratkaisemaan tämän haasteen, ja me LifeBoardissa haluaisimme tietenkin osaltaan auttaa tekemään sekä merestä että rannasta puhtaamman.

Mitä me teemme?

Siksi työskentelemme aktiivisesti kehittääksemme ja osoittaaksemme, miten esimerkiksi kalastusverkoista peräisin oleva kierrätysmuovi voi korvata osan LifeBoard-laudoissa käyttämästämme muovista. Muovin kierrättäminen turvallisuustuotteessa ei ole suinkaan helppo tehtävä, sillä tuotteellemme on asetettava korkeat laatuvaatimukset. Jokaista uutta muovikiloa kohden, jonka voimme korvata LifeBoardissa, syntyy noin 82 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä. Toivomme, että voimme vähentää kalaverkkojen määrää ja siten mereen päätyvän jätteen määrää luomalla taloudellisen kannustimen muovin kierrättämiseen. Samalla haluamme ylittää kierrätysmuovin käytön rajoja ja innostaa kansalaisia, jotka pyrkivät pitämään paikallisen rannan puhtaana.

Kuva LifeBoardin elinkaaresta

Ranta LifeBoardin kanssa® on turvallisempi ranta

Lue Lifeboardista